Spy's diary zdenasve

Kartografické centrum Velké Opatovice

Created by zdenasve | Published 09/12/2017
GSQ0D
  • museum exhibit

GPS co-ordinates For members only

Czech Republic, South Moravian Region

Add to the plan
Export to GPX
Show on the map
Enter additional information
Secure the Object
You haven't secured this object

16

0%

Show raters

Photodocumentation 5

budova Fosili

Moravské kartografické centrum Velké Opatovice

 

Největší expozice map a zeměměřictví u nás je instalována ve Velkých Opatovicích nedaleko Boskovic. Moravské kartografické centrum bylo otevřeno roku 2007 ve spolupráci města Velké Opatovice a Národního zemědělského muzea v Praze, za podpory Moravského zemského archivu v Brně a Národního technického muzea v Praze.


Expozice se zabývá vývojem kartografického zobrazení Čech, Moravy a Slezska od nejstarších dob do současnosti. V reprodukcích jsou představena zásadní díla naší kartografické historie, např. prehistorická Pavlovská mapa (na mamutím klu), Klaudyánova mapa Čech (1518), Fabriciova mapa Moravy (1569) a rukopisné mapy. Expozice je zakončena aktuálními mapami a modely krajiny.

 

V hlavním sále expozice je umístěn také ústřední exponát – obří plastická mapa historických zemí Moravy a Slezka na ploše cca 100m2. Mapa vznikla na počátku dvacátého století na podkladech tzv. II. a III. vojenského mapování. Jedná se o unikátní mapové dílo, které nemá v České republice obdoby. Mapa byla pro kartografické centrum zapůjčena Moravským zemským archivem v Brně.


Stálá expozice je zaměřena nejen na kartografii, ale i na geodézii, fotogrammetrii a kartografickou polygrafii a zahrnuje tak celé spektrum zeměměřických oborů. Představuje přístroje, které používají geodeti v terénu (teodolity, tachymetry, dálkoměry, nivelační stroje) a kancelářskou techniku ke kreslení map a plánů. V expozici jsou představeny také ukázky fotografických kamer a překreslovačů leteckých snímků, které zapůjčilo Národní technické muzeum.

 

Moravské kartografické centrum je umístěno v areálu zámku v nové budově, která byla postavena na místě vyhořelé části zámku.

Budova Fosili byla postavena podle návrhu architekta Zdeňka Fránka.

 

zdroj:


TOP 10 photos

10 new photos TOP 10 photos
budova Fosili 09/07/2017
hlavní sál s plastickou mapou 09/07/2017
stereoplanigraf 09/07/2017
přístroje na horním ochozu 09/07/2017
Pavlovská mapa (na mamutím klu) 09/07/2017
0 times secured
Photodocumentation 5
0 0 0 0 0 0 0
Daniel
| 3,109
Published
Posted 09/12/2017
Processing...